Over het kunstwerk

image

Het reliëf Two thoughts lijkt een achtergebleven spoor van iets dat ooit door deze gang gepasseerd is. De tegenoverliggende muur (rechts) is een exacte afdruk van dit spoor (links). Als de muren naar elkaar toe zouden bewegen dan schuiven de vormen precies in elkaar en laten ze de ruimte, die tussen het positief en het negatief ligt, verdwijnen.

Het reliëf visualiseert twee ideeën over onze waarneming van ruimte. Op de eerste plaats de onlosmakelijke connectie tussen vorm en tegenvorm die samen altijd de totale ruimte definiëren. Op de tweede plaats verwijst het reliëf naar de mogelijkheid om een tijdelijke vorm voor een ruimte te bepalen. Deze tijdelijke vorm is in die zin een spoor van "Zeitgeist" en bepaalt de tastbare realiteit waarin we leven.

De meeste ruimtes in onze leefomgeving ontstaan doordat we ze afbakenen, grenzen bepalen, functies toeschrijven, afmetingen opleggen en ze in een vorm gieten. Het vormen van "ruimte" blijft meestal beperkt tot het maken van een indeling.

Zowel architectuur als kunst nemen ruimte als vormbare materie waar. Bij het zoeken naar een idee voor deze gang, was het belangrijk voor haar een verband te leggen tussen; de omgang van architectuur met ruimte en de omgang van beeldende kunst met ruimte.

"Ruimte" als begrip blijft in haar totale omvang altijd constant. De vorm en verschijning waarin wij ruimte waarnemen is echter tijdelijk en onderhevig aan verandering.