Over het kunstwerk

image

Het leggen van de eerste steen is de symbolische handeling waarmee het werk aan een gebouw officieel begint. Voor de eerste steen van New Zebra werd aan de kunstenaar Honoré d 'O gevraagd een artistieke ingreep te doen. Hij opteerde ervoor om deze steen niet vast, maar los in het gebouw te integreren.

Als een seismografisch oog dito principe biedt deze losliggende, symbolische eerste steen een inkijk op het universum van Honoré d 'O. De steen is hol gemaakt, en ligt op een losse ondergrond, die wel beweegt zodra hij wordt aangeraakt. De zwarte knikker erin symboliseert niet alleen de parel waarin het universum zou kunnen worden gereflecteerd, maar ook het (derde) oog dat het kijken en bekeken worden weergeeft. Onophoudelijk flikkert er een rood lampje waarmee wordt gesuggereerd dat het hier een bewakingscamera betreft. Daaraan is een glazen knikker bevestigd, die contrasteert met de zwarte parel en zo het verband tussen zichtbaar en onzichtbaar, tussen onthullen en verbergen benadrukt.

De piepschuimbolletjes opponeren met de tastbaarheid en het gewicht van de knikker. Ze typeren de gewichtloosheid en de antimaterie, alsook het verlangen van Honoré d 'O om telkens weer het kunstwerk van zijn ding-gehalte te ontdoen en het te beschouwen als een veranderlijk, levend ?organisme?, waarbij vaststaande gegevens worden omgekeerd.

In dit werk, dat Honoré d 'O speciaal voor New Zebra heeft geconcipieerd, gaat de (onzichtbaarheid van de) technologie in de maatschappij waarin we vandaag leven, hand in hand met de mythologie van de geestigheid en haar relatie met de kosmos.