Seismic Stone Mouvement Foundation


Seismic Stone Mouvement Foundation (2012) by Honoré d'O

Over het kunstwerk

Het leggen van de eerste steen is de symbolische handeling waarmee het werk aan een gebouw officieel begint. Voor de eerste steen van New Zebra werd aan de kunstenaar Honoré d 'O gevraagd een artistieke ingreep te doen. Hij opteerde ervoor om deze steen niet vast, maar los in het gebouw te integreren.

Als een seismografisch oog dito principe biedt deze losliggende, symbolische eerste steen een inkijk op het universum van Honoré d 'O. De steen is hol gemaakt, en ligt op een losse ondergrond, die wel beweegt zodra hij wordt aangeraakt. De zwarte knikker erin symboliseert niet alleen de parel waarin het universum zou kunnen worden gereflecteerd, maar ook het (derde) oog dat het kijken en bekeken worden weergeeft. Onophoudelijk flikkert er een rood lampje waarmee wordt gesuggereerd dat het hier een bewakingscamera betreft. Daaraan is een glazen knikker bevestigd, die contrasteert met de zwarte parel en zo het verband tussen zichtbaar en onzichtbaar, tussen onthullen en verbergen benadrukt.

De piepschuimbolletjes opponeren met de tastbaarheid en het gewicht van de knikker. Ze typeren de gewichtloosheid en de antimaterie, alsook het verlangen van Honoré d 'O om telkens weer het kunstwerk van zijn ding-gehalte te ontdoen en het te beschouwen als een veranderlijk, levend ?organisme?, waarbij vaststaande gegevens worden omgekeerd.

In dit werk, dat Honoré d 'O speciaal voor New Zebra heeft geconcipieerd, gaat de (onzichtbaarheid van de) technologie in de maatschappij waarin we vandaag leven, hand in hand met de mythologie van de geestigheid en haar relatie met de kosmos.

Over de kunstenaar

image Honoré d 'O, °1961, Oudenaarde, België
Woont en werkt in Gent, België

Opleiding:
1978-1983: Hoger Instituut voor beeldende kunsten Sint-Lucas, Gent, België: Architectuur

Het werk van Honoré d 'O (°1961, Oudenaarde als Raf Van Ommeslaeghe en °1984, Gent als Honoré d 'O) is plastisch en dynamisch. De sterke verbinding tussen ethiek en esthetiek is een van de centrale motieven. Hij werkt met de idee van verschillende wegen, met verschillende richtingen, die uiteindelijk toch één gezamenlijk doel hebben: de vrijheid om te doen en te zeggen wat men wil. Dit idee heeft niet zozeer te maken met de verwondering over de techniek of een goed geconstrueerd werk, maar biedt een poëtische visie op de wereld, tegelijk ernstig en humoristisch.

Honoré d 'O hanteert verschillende werkmethodes, maar gebruikt steeds eenvoudige en reeds bestaande objecten: PVC buizen, keien, video's, blikjes, kabels... Deze ongebruikelijke mix zorgt paradoxaal genoeg voor een nauwere verbondenheid met de natuur en haar krachten. De bezoeker krijgt soms een actieve rol toebedeeld, waarbij hij zelf het kunstwerk moet afmaken of er zelf deel van wordt. Om dat te doen moet die bezoeker geluiden activeren of objecten verplaatsen. Mede om die reden is er geen eenzijdige interpretatie mogelijk. Er is niets absoluuts in Honoré's werk, het gaat nooit om een fait accompli.