Over het kunstwerk

image

In Hermetic verwerkt Keulemans twee klassieke fragmenten uit de wereldliteratuur - het begin en het einde van het laatste hoofdstuk van Ulysses van James Joyce - die door de afwezigheid van punten en andere leestekens moeilijk leesbaar zijn. Deze fragmenten vat hij in twee stukken leer, verwijzend naar de eerste dragers van communicatie. In een lange ketting van met letters gevulde punten, maar nu zonder spaties tussen de woorden, valt de taalstructuur helemaal weg. De punten worden een doorlopend visueel patroon dat erg organisch lijkt. De tekstlijnen golven, waardoor de onleesbaarheid extra wordt versterkt. Door deze interventie van de kunstenaar wordt de inhoudelijke en vormelijke complexiteit van het boek verbeeld.

In 1984 werd de Gabler-editie van Ulysses van James Joyce uitgebracht. Het boek The Corrected Text was het resultaat van zeven jaar onderzoek van originele manuscripten, kladversies en drukproeven onder leiding van Walter Gabler. Dit onderzoek leverde een nieuwe versie op met enkele duizenden kleine verbeteringen, maar in een aantal gevallen ook toevoegingen van meerdere woorden. De uitgave werd niet in dank aanvaard door John Kidd van het James Joyce Research Center van de Boston University. Als gevolg van de kritiek besloot de uitgeverij terug te keren naar de editie van 1961 en in het Verenigd Koninkrijk naar de tekstversie van 1960. Dit gegeven werd voor Keulemans het uitgangspunt om de Gabler-editie met tekstcorrector hermetisch af te sluiten. Enkel The Corrected Text op de cover en Ulysses en James Joyce op de backcover werden in het wit van de tekstcorrector uitgespaard.