Regardless of memory


Regardless of memory (2013) by Yves Velter

Over het kunstwerk

Het schilderij Regardless of Memory toont een groep mensen die dicht op elkaar gepakt staan alsof er een noodzaak is om de sterkte van de groep nodig te hebben. Alhoewel er een uitstraling van rust is, komt er ook een bevreemdend gevoel naar voor.

Op de rechterhelft van de voorstelling kun je zien dat het om twee groepen gaat, er zijn twee individuen met elkaar aan het praten met hun respectievelijke achterban dichtbij.

In het schilderij hebben de personages letterlijk geen gezicht, ze zijn geanonimiseerd. Hun gezicht is vervangen door hardboard dat als metafoor dient. De hardboard komt oorspronkelijk van de rug van een oude kast uit Yves Velters woonst. Het is een materiaal dat jarenlang in zijn woonkamer aanwezig was tijdens de vele gesprekken en zo in zekere zin een stille getuige is van zijn privéleven.

Over de kunstenaar

image Yves Velter, ° 1967, Oostende, België
Yves Velter, Woont en werkt in Oostende, België - www.yvesvelter.com

Autodidact

Marc Ruyters, Hoofdredacteur H ART Magazine omschrijft Velters werk als "de zeggingskracht van het onleesbare" waarbij hij de mens onderzoekt (de ander, maar ook zichzelf), zijn psyche, zijn perceptie, de beschouwelijke invalshoek. "De personages in zijn werk lijken vertrouwde figuren, maar toch zijn ze niet te plaatsen. Ze krijgen weinig context mee, weinig achtergrond, geen duiding van plaats en tijd: het gaat vaak om de mens in een kritieke situatie. Ze kijken gecodeerd: hun ogen of ganse gezicht bevat een materiaal met een symbolische waarde. Soms zijn het stukken tekst uit brieven die een autistische tante van hem schreef. Onleesbare, onbegrijpelijke teksten voor iedereen, behalve voor haarzelf, want ze vormde er haar eigen taal mee. Dat doet een kunstenaar als Yves Velter ook: hij creëerde zijn eigen beeldcodes. Het oeuvre van Velter gaat over vragen die antwoorden weigeren, over angsten die verlangens maskeren, over praten zonder te communiceren, over de zeggingskracht van het onleesbare. Daarbij duikt een kenmerk op dat het hele werk van Velter typeert: het ongemakgevoel. Geen vrolijk oeuvre, geen spektakel, maar een werk dat het ongemak in het brein van de kijker binnenschuift, door te tonen wat we allemaal wel voelen, maar niet willen weten."

Zebrastraat - Vaste Kunstwerken - Regardless of memory by Yves Velter