Over het kunstwerk

image

Het sociale woningbouwproject Zebrastraat is begin de 20ste eeuw (1904) gebouwd als antwoord op de noden van de arbeiders. De site in de Zebrastraat, in de volksmond "De Cirk" genaamd, kreeg zeer vlug een sociologisch en politiek imago. Arbeiders kwamen wonen in hoogbouwwoningen dicht bij het stadcentrum. Edward Anseele, de topman van de sociale emancipatie, warmde op het ovalen binnenplein van De Cirk met zijn slogans zijn militanten op voor de 1 mei-stoet. Deze plaats was ook beschikbaar voor ontmoetingen en samenkomsten. Voor en na WO I werd in de volksmond regelmatig gesproken over het begijnhof van de socialisten. In die context krijgen drie laatste socialistische burgemeesters hun eerbetoon.

De Gentse triade uit legoblokjes stellen, van links naar rechts, Gilbert Temmerman (Ledeberg, 25 februari 1928 - Oudenaarde, 19 januari 2012), Frank Beke (Gent, 5 augustus 1946) en Daniël Termont (Gent, 19 mei 1953) voor. Elk op zich hebben ze een belangrijke sociale rol ingevuld alsook op vlak van cultuur in hun stad Gent.

Frank Beke vertelt over Gilbert Temmerman: "Hij heeft ontzettend veel gedaan voor onze stad, onder andere op het vlak van cultuur. Hij stond in voor de afwerking van de Minard, de Schouwburg op het Sint-Baafsplein, de Opera en de concertzaal van De Bijloke. Ook de hele stedenbouwkundige vernieuwing van onze stad is gestart onder zijn leiding. Gilbert liet de eerste anti-parkeerpaaltjes plaatsen in Gent, die echte Gentenaars vandaag nog altijd 'Gilberkes' noemen".

Frank Beke werkte het project van de stadvernieuwing verder uit. Volgens de universiteit gaf hij gedurende zijn politieke carrière een extra dimensie aan de Stad Gent die ook de Universiteit Gent ten goede was gekomen en die reikte hem daarom een institutioneel eredoctoraat uit. Daniël Termont op zijn beurt slaagt erin zijn stad een internationaal elan te geven, zonder het nodige volkse karakter te verliezen.