Fardeau/Last


Fardeau/Last (1990) by Bernard Verhaeghe

Over het kunstwerk

De marmeren beelden van Bernard Verhaeghe imponeren eerst en vooral door hun technische perfectie. Zijn kennis van het materiaal en van het gebruik ervan maken het hem mogelijk om uit een vormeloze blok marmer het model te doen ontstaan dat hij wenst te creëren. Zijn liefde voor het marmer dateert van het begin van zijn carrière, en groeide spontaan uit de terughoudende manier waarop hij er in slaagt om het ruwe materiaal om te zetten in elegante vormen: lichte rillingen in een plooi, in knopen, in door elkaar gestrengelde vormen, in draperieën, in fijn opengewerkte organische structuren, die allemaal de openbaring beloven van een verborgen mysterie waarmee de kunstenaar op een sublieme manier omgaat.

Zijn gerijpte inspiratie, visie, maar ook techniek, in combinatie met zijn trouw en zijn voorliefde voor het marmer, geven hem een eerste plaats tussen de beeldhouwers van zijn generatie die, naar zijn voorbeeld, de oproep van Carrara hebben gehoord en beantwoord.

Over de kunstenaar

image Bernard Verhaeghe , Leeft en werkt in Ploegsteert, België - www.bernardverhaeghe.com

Opleiding:
Aggregaat Schone Kunsten, Brussel, België

Bernard Verhaeghe is professioneel beeldhouwer sinds 1979. Hij creëerde www.espacesculptural.com, een park met monumentale sculpturen en een hedendaagse galerie waar internationale tentoonstellingen doorgaan. Hij onderneemt regelmatig bezoeken aan de steengroeven van Carrara (Italië) om er marmerblokken te kiezen. Vanuit een dwingende behoefte om te voelen en te begrijpen is al zijn werk gebaseerd op een doordringend medium: het leven. Verhaeghe probeert zichtbaar te maken wat onzichtbaar is en niet op basis van uiterlijk wordt gedefinieerd. Hij draagt een deel van zijn eigen leven over in de aders van het marmer. Hij maakt geregeld studiereizen naar Italië om er te leren werken met wit Carrara marmer. Bernard Verhaeghe legt zich nu meer en meer toe op de creatie van steeds grotere beelden en monumenten.

Zebrastraat - Vaste Kunstwerken - Fardeau/Last by Bernard Verhaeghe