12' COLOR CHANGE


12' COLOR CHANGE (2018) by Injas Devoldere

Over het kunstwerk

12' COLOR CHANGE toont een fragment van drie filmloops en zes kleuren die een 'toevallige' kleurencompositie vormen. De video is zo een uitnodiging om de dingen anders te bekijken, om de vanzelfsprekendheden achter te laten. Het werk houdt vragen in over verschijnen en opnieuw verdwijnen, over de behoefte om te behouden en de onafwendbaarheid van het afscheid, over tijdelijkheid en voortdurendheid. Met dit werk onderschrijft hij de waarde van het moment, de generositeit van de aanwezigheid.

Over de kunstenaar

image Injas Devoldere, Woont en werkt in Gent - www.plumage.be

Opleiding:
Vrije grafiek aan het Hoger Instituut voor beeldende kunsten Sint-Lucas Gent, België

Met ieder beeld gaat Injas Devoldere een dialoog aan met de factoren die onze omgeving mee bepalen: licht - kleur - ruimte. Het licht, voortdurend in beweging, wijzigt de waarneming van kleur in een context. Hij daagt de onderlinge verhoudingen uit en staat stil bij de ogenblikken waarop de interactie een bijzondere intensiteit bereikt.