Over het kunstwerk

image

12' COLOR CHANGE toont een fragment van drie filmloops en zes kleuren die een 'toevallige' kleurencompositie vormen. De video is zo een uitnodiging om de dingen anders te bekijken, om de vanzelfsprekendheden achter te laten. Het werk houdt vragen in over verschijnen en opnieuw verdwijnen, over de behoefte om te behouden en de onafwendbaarheid van het afscheid, over tijdelijkheid en voortdurendheid. Met dit werk onderschrijft hij de waarde van het moment, de generositeit van de aanwezigheid.