Climax Medium # 6


Climax Medium # 6 (2012) by Hendrik Vermeulen

Over het kunstwerk

Deze sculptuur is een extract uit het imaginaire landschap waar de kunstenaar sinds jaar en dag aan werkt en zijn neerslag vindt in een werkkaart. Die kaart is uitgegroeid tot een waar navigatiesysteem waarin verscheidene zones met elkaar verbonden worden door de Xyrtox Liquid, een meanderende rivier. Dit beeldhouwwerk zou een interpretatie kunnen zijn van een uitgedroogde bedding van deze rivier waarin de toeschouwer met de ogen kan ronddwalen. Door het letterlijk delicate evenwicht is het af te raden dit werk aan te raken; niet alleen zou de toeschouwer de fragiliteit van de materialen kwetsen, maar bij kanteling van de sculptuur zou de laatste verschijningsvorm van dit stuk fragiele natuur vernietigd worden. Herstel is onmogelijk.

Over de kunstenaar

image Hendrik Vermeulen, °1965, Roeselare, België
Woont en werkt in Gent, België - www.hendrikvermeulen.be
Opleiding:
2000-2001: Mixed Media & Scenografie, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen, België
1994-1995: 3D, Sint-Lukas Hogeschool, Brussel, België
1985-1989: Monumentale Kunst, Sint-Lucas Hogeschool, Gent, België
"Sinds vele jaren is het landschap de drager van al mijn beelden, omdat het mogelijkheden biedt die voor mij universeler zijn dan het uitbeelden van de mens. Toch is de specifieke verhouding tussen mens en landschap een belangrijk gewricht voor mijn werk en denken. Deze verhouding roept bij mij tegenspraken op in de vorm van sporen die de mens in de natuur heeft nagelaten gedurende de laatste decennia. Op zowel beeldend als inhoudelijk vlak bieden deze tegenspraken me rijker bronmateriaal dan het idyllische landschap. In het actuele landschap vind ik namelijk een zeer wankel evenwicht tussen macht en onmacht, tussen vindingrijkheid en gemakzucht, tussen onverschilligheid en absurditeit. Deze polen doen me soms duizelen van ongeloof, en geven me enorme stimulans tot creëren."
- Hendrik Vermeulen

Zebrastraat - Vaste Kunstwerken - Climax Medium # 6 by Hendrik Vermeulen