Contact Events

Contact Production

Contact Culture

Contact Living

Contact Administratie

Belangrijke mededeling

Beste klant, bewoner, bezoeker van de Zebrastraat,

Naar aanleiding van de nieuwe COVID-19 maatregelen neemt Zebrastraat haar verantwoordelijkheid om de richtlijnen van sociale afstand te respecteren. Het Zebrateam staat nog steeds te uwer beschikking, maar we opteren om uw vragen waar mogelijk telefonisch of via mail te beantwoorden.

We kijken ernaar uit u opnieuw te mogen verwelkomen!

Warme groeten & stay safe

Het Zebrateam

Adresse postale:  Zebrastraat 32/001 - 9000 Gent
Adresse e-mail générale:  info@zebrastraat.be