van 30/05/2019 tot 28/07/2019

Tentoonstelling: Koenraad Tinel - UDSJUEN

Tentoonstellingsruimte gratis Wo. - Zo. : 14:00 - 18:00

Koenraad Tinel zoekt voor zijn, vaak monumentale, beelden inspiratie bij de mythes en oorsprongverhalen van de mensheid uit verschillende culturen en werelddelen.
De kunstenaar heeft de laatste jaren, met een voor zijn leeftijd opmerkelijke vitaliteit, gestaag verder gebouwd aan zijn zelf geschapen universum waarbij hij culturele categorieën vermengt die meestal streng van elkaar worden gescheiden. De complexe beeldtaal ontstaat vanuit een intuïtief bezig zijn en verenigt moeiteloos religie, mythe,
beeldtaal, seksualiteit, animisme en sjamanisme.

Tinel creëert in de Sint-Jacobskerk met een twaalftal monumentale beelden een eigen pantheon, waar Christelijke archetypen als Pieta (2016) en Crucifix (2016), taboeloos in gezelschap verkeren van mythologische figuren uit de Griekse oudheid en goddelijke en halfgoddelijke representaties uit ontstaansmythes van over heel de wereld.

De monumentale beelden werden gerealiseerd in de periode 2015 tot 2019, met uitzondering van de Silent Navigations sculptuur (2002) en de Charon ( 2003) die thematische voorlopers zijn van de nieuwe beelden. Een monumentale versie van de klassieke typisch 19de eeuwse schouwgarnituur Diana, Adam en Eva, de wereld barende oerslang, een hoog opgerichte Beer boren onderwerpen aan die verder worden uitgewerkt op de andere locaties van de tentoonstelling. Zo opent het parcours in Zebrastraat met de Aktaion sculptuur (2018), aangevuld met copulatiescènes uit de reeks Cradle Song (2016) in de kelders van de site en sleutelwerken zoals Nomad (1995) en Prima Mater (1996, 2005). In de Sint-Katelijnestraat worden onder meer de originele tekeningen uit De goede Udsjuen getoond en kleine bronssculpturen.

De naam van de tentoonstelling UDSJUEN is een pars pro toto: de naam verwijst naar één van de grote sculpturen, gerealiseerd in 2018, UDSJUEN, de stamvader en held uit de ontstaansmythe van de Jakoeten uit Siberië. Het UDSJUEN-gegeven wordt door Koenraad Tinel aangewend als katalysator van de verschillende thema’s in zijn werk: voortdurende metamorfosen, overgang en versmelting tussen leven en dood, de mens als nomade, het conflict tussen natuur en chaos enerzijds en beschaving als ordenend principe anderzijds.

Koenraad Tinel, die behalve beeldhouwer ook een begenadigd tekenaar is, is al jaren gefascineerd door het UDSJUEN verhaal, waarvan de definitieve versie integraal als beeldverhaal op groot doek geprojecteerd wordt tijdens de opening, op 31 mei, van de tentoonstelling in de Sint-Jacobskerk, in samenwerking met de Japanse percussioniste Kuniko Kato. (wereldcreatie)

Daarmee wordt een oude droom van de 85-jarige kunstenaar eindelijk gerealiseerd.

Het tentoonstellingsproject is een gezamenlijk initiatief van vzw Jacobus en Zebrastraat en wordt ondersteund door de stad Gent.

Locaties:
Sint-Jacobskerk - Bij Sint Jacobs 9000 Gent
Kunstencentrum Zebrastraat - Zebrastraat 32/001 9000 Gent
Sint–Katelijnestraat - Sint-Katelijnestraat 26 9000 Gent