Over het kunstwerk

image

In Meer maakt Ryu gebruik van rechthoekige blokken en een beperkt kleurenpalet van wit en blauw om een natuurtafereel weer te geven. Hij vermijdt serieuze, conceptuele thema’s en zwaarmoedigheid en stijfheid en opteert bewust voor luchtige, vrolijke mediakunst.

De kunstenaar toont ons een vertrouwd beeld dat langzaam verandert in een surreëel landschap: een abstracte, virtuele wereld. Het videowerk herinnert ons eraan dat de realiteit die wij kennen niet altijd de enige ware werkelijkheid is. Een digitale, virtuele realiteit is vandaag bijna even tastbaar geworden.

Ryu’s video wekt de illusie van een object dat tot leven komt. Hij geeft ‘dode objecten’ of materie een ziel, ook wel animisme genoemd. In de ?loso?e noemt men dit ‘hylozoïsme’ waarbij beschouwd wordt dat alle materie in zekere zin levend is en geen onderscheid gemaakt wordt tussen materie en geest. Gebaseerd op de ‘animistische’ wereldvisie van de kunstenaar, zit zijn videowerk vol verhalen waarbij hij de magische fantasie maximaliseert door zijn voortdurende pogingen om beelden te herleiden tot hun pure essentie.

Ryu speelt in op de perceptie van licht door onze ogen. Het werk doet ons nadenken over concepten zoals kleur, abstractie en realiteiten naast elkaar.