van 30/09/2019 tot 03/11/2019

Tentoonstelling: Jonas Vanderbeke

Lounge gratis

Deze vragen liggen aan de grondslag van Jonas’ werk.

Op zoek naar een antwoord beroept hij zich op herkenbare motieven. Zo keren symbolen voor vergankelijkheid terug, net als het vanitas-motief. Ook het lichaam is vaak aanwezig, als brug naar de kunstgeschiedenis en de hedendaagse gekapitaliseerde schoonheden. Verder duiken ook bloemen steeds weer op. Vanuit de idee van het beeld als schouwtoneel versmelten zij tot schilderijen en collages.

Deze iconen treden echter uit hun gangbare betekenis. Ze refereren niet langer als voorheen. Ze ontketenen een spel, één dat tegelijk verhult en verbergt, oude symbolen vreemd of nieuw maakt en materialiteit, methode, beeld en betekenis laat contrasteren. De toeschouwer moet steeds opnieuw kijken.

In Jonas’ recente werk baden de uitbundige kleuren en beelden in een duisternis die hen een zekere introvertie verleent. Het lijkt alsof het beeld naar binnen keert, een ander aankondigt of zich opmaakt om te metamorfoseren.

Uit het spanningsveld tussen de grafische perfectie en de menselijke, imperfecte hand, tussen het lichaam en haar cultus, het oude en nieuwe komen steeds weer nieuwe beelden tevoorschijn.